Vytautas Butkus: gera dirbti Klaipėdos rajono bendruomenei

1/9/20235 min read

Klaipėdos rajono savivaldybės taryboje kartu su LVŽS frakcija dirbant naujoje kadencijoje ypatingai norėčiau išskirti man artimą ir gerai suvokiamą socialinę sritį. Be abejo, būtina tęsti pradėtus teigiamus pokyčius ir dar stipriau atliepti įvairias socialines grupes nepaisant amžiaus, lyties, išsilavinimo, gyvenamosios vietos ir kt. LVŽS Klaipėdos rajono skyrius yra numatęs išsamią socialinės politikos programą, tad šiuo atveju norėčiau išskirti tik kelis aspektus, aktualius kiekvieno mūsų kasdienybei. Ypatingai jaučiamus, kai patys turime karčių asmeninių patirčių, skaudžių išgyvenimų.

Klaipėdos rajone viena iš svarbių LVŽS naujų siekiamybių – statyti visiškai naujus socialinius būstus daugiavaikėms šeimoms ir asmenims, turintiems negalią, ir kitiems asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą. Jau turimus pastatus ir patalpas – remontuoti ir pritaikyti šių asmenų ir šeimų poreikiams.

Kompleksinės paslaugos šeimai – tai nebėra naujovė Klaipėdos rajone, jos pradėtos sėkmingai diegti ir pasiteisino jau prieš kelerius metus. Tad būtent sėkminga patirtis skatina didinti kompleksinių paslaugų šeimai apimtis ir kokybę, remti bendruomenines ir nevyriausybines organizacijas, teikiančias šias paslaugas.

Neatidėliotinai su komanda skirsime didelį dėmesį sveikatos apsaugos sistemos specialistų pritraukimui į rajono sveikatos priežiūros įstaigas. Kai kurie sprendimai jau yra padaryti šios kadencijos Taryboje, mūsų frakcijos siūlymu. Studijų metais teko nemažai bendrauti ir susipažinti su tuometiniais medicinos studentais, o dabar jau jaunais specialistais ir medikais, tad iš pirmų lūpų žinau, kokie metodai ar sprendimai pritrauktų specialistus rinktis darbą mūsų rajone.

Jaunoms šeimoms svarbu turėti namus ir darbą

Dar viena mintis nuolat sukasi mano galvoje. Esu jaunas žmogus ir savo kailiu žinau, kaip norisi turėti savo namus, nors gal ir gera glaustis po tėvų pastoge. Jaunos šeimos pavargsta metai iš metų keisdamos nuomojamus būstus, jaučiasi nestabiliai mokėdamos dideles nuomos kainas. Tad visokeriopa parama gyventojams pirmajam būstui įsigyti – turi tapti viena iš prioritetinių mūsų veiklos sričių.

Iš savo jaunatviškos patirties žinau, kad labai aktuali ir nevienadienė problema yra jaunimo darbo politika. Manote nesu siuntinėjęs CV ar tikėjęsis įgyti praktikos atitinkamoje srityje? Esu. Ir, deja, kaip ir kai kurie iš jūsų esu patyręs, kaip sunkiai dar sukasi mentorystės, praktikos įgalinimo krumpliaratis. Tad jaunimo darbo politiką būtina aktualizuoti ne tik savivaldos lygmeniu, bet ir teikiant atitinkamas pataisas nacionaliniuose teisės aktuose.

Tikriausiai pribrendo reikalas pagalvoti ir apie Klaipėdos rajono gyventojo kortelę, kuri galėtų suteikti įvairių nuolaidų mūsų kultūros, turizmo ar laisvalaikio įstaigose. Ypač tai bus aktualu, kai Gargžduose veiks daugiafunkcis centras, bus baseinas. Kai kurie kiti rajonai turi įsteigę minėtas korteles.

Drauge kalnus nuverstume

Nemanau, kad yra tokia burtų lazdelė, kuria mostelėję iš karto galėtume išspęsti visas problemas. Tačiau mąstydami pozityviai, būdami veiklūs rajono bendruomenės nariai, dirbdami darniai galime nuveikti daug daugiau ir kokybiškiau. Ar gi ne puikus to įrodymas yra šioje Tarybos kadencijoje įdiegtas dalyvaujamasis biudžetas „Tavo idėja“? Juk būtent jo dėka gali pasireikšti mūsų kūrybiškas požiūris, bendruomenių iniciatyvos, realiai ir konkrečiai keičiančios Klaipėdos rajono gyvenimą tik į gera.

Ne stebėtojas, bet dalyvis

„Esu reikalingas savo gimtinei“, – nuoširdžiai tuo buvau įsitikinęs prieš ketverius metus pirmąkart kandidatuodamas į Klaipėdos rajono savivaldybės tarybą, tuo tikiu ir dabar. Rinkėjų pasitikėjimo dėka tapau jauniausiu Klaipėdos rajono savivaldos istorijoje Tarybos nariu, tuomet man buvo 26-eri. Tai buvo ypatinga ir, prisipažinsiu, labai nelengva patirtis mano gyvenime. Tikiuosi, jog ši patirtis bus reikalinga ir naujoje, pavasarį po savivaldos rinkimų startuosiančioje Tarybos kadencijoje.

2019 m. kandidatuoti į Tarybą buvo drąsus mano pasirinkimas. Juk eiti politiko keliu, kai visuomenėje vis dar tebevyrauja stereotipas, kad, žiūrėk, dar pienas nuo lūpų nenudžiūvo, o štai, jau į valdžią „lenda“ – reiškia, kad patirsiu ne tik palaikymą, ne tik ovacijas, bet galbūt ir nesiskaitymą su naujoko nuomone, gal net atatranką viešojoje erdvėje, socialinėse medijose. Turėjau nuostatą atsilaikyti. Tad man buvo ir tebėra svarbiausia neprarasti savo idėjinio nusiteikimo dirbti vietos bendruomenei ir išlaikyti reikšmingus bendražmogiškuosius principus. Juos išsiugdžiau šeimoje, mokydamasis Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijoje, Muzikos mokykloje, studijuodamas Vilniaus universitete socialinę politiką ir komunikaciją bei įgydamas magistro laipsnį. Būtent studijų kryptys, darbo patirtis Žemės ūkio ministerijoje, mano visuomeninė ir savanoriška veikla formavo jautrų požiūrį į vietos bendruomenės socialinę aplinką.

Bendruomenės sąvoką galime išplėsti iki visatos ir susiaurinti iki gatvės kaimynų, o kalbant ne tiksliai – mano bendruomenė pirmiausia yra visas Klaipėdos rajonas. Čia gyvenu, dirbu ir noriu ateityje dirbti, būti aktyvus savivaldos stiprėjimo demokratinėje visuomenėje dalyvis.

Patirtis politinėje veikloje per pastaruosius ketverius metus tikrai kaupėsi neeilinė. Juk šiai Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai teko išskirtiniai nauji iššūkiai, kuriems ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje niekas neturėjo paruoštų receptų: reikėjo persiorientuoti COVID-19 pandemijos metu bei susitelkti agresorei Rusijai užpuolus Ukrainą.

Ir komandoje – bendruomeniškumas

Politiniai verpetai ir grįžimas iš sostinės į gimtinę dirbti savivaldoje bei tvirtas savo šaknų žinojimas ir jaunatviškas siekis prisidėti prie mūsų rajono pozityvios plėtros davė impulsą apsispręsti ir eiti į naujus, 2023 metų savivaldybių tarybų rinkimus.

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2022 m. birželio mėnesį vieningai balsavo už mano kandidatūrą ir skyrė Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju. Manimi pasitikėjo ir delegavo į šią poziciją Klaipėdos rajono savivaldybės meras Bronius Markauskas ir Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos LVŽS frakcija. Tad apsisprendimas eiti su šia komanda į naujus savivaldos rinkimus buvo natūrali mūsų bendro darbo Taryboje tąsa per pastaruosius 4 metus. Komanda patikrinta per įvairias politines ir darbines prizmes, ji nesuskilo ir neišsivaikščiojo papūtus „naujoviškų“ partijų ar sąjungų vėjams.

Priešingai – komandą gausiai papildė visuomeniškai aktyvūs ir žinomi gerais darbais rajone žmonės, kurie greitai įsiliejo su savo iniciatyvomis. Komandą vienija bendras požiūris į pozityvią politinę kultūrą, siekis ne tik būti bendruomenės dalimi, bet ir veikti, akumuliuoti bendruomenines pajėgas strateginei rajono plėtrai gerinant gyvenamąją aplinką, siekiant atliepti gyventojų poreikius ekonominėje, socialinėje, kultūros, švietimo srityse.

Viliuosi, kad 2023 m kovo 5 d. balsuodami savivaldos rinkimuose Klaipėdos rajono rinkėjai suvoks, jog ir jaunos galvos, veržli energija, modernus požiūris bei atsakingai sukauptos kompetencijos nepamaišys kuriant Klaipėdos rajono bendruomenės gerovę. Nesibaidau politiko atsakomybės ir nesu alergiškas politikai. Esu įsitikinęs, kad tiek jauni, tiek brandžią patirtį politikoje sukaupusieji vieni kitais pasitikėdami galime savivaldoje ir kalnus nuversti. Tad, mieli rinkėjai, balsuodami suteikite progą ir man Taryboje darbuotis Klaipėdos rajono bendruomenės gerovei.

O jei norite su manimi padiskutuoti įvairiomis temomis, susisiekite. Man galite rašyti privačias žinutes „Facebook“ platformoje https://www.facebook.com/vytautas.butkus.9, taip pat ir elektroniniu paštu butkausvytauto@gmail.com.