Vytautas Butkus

Biografijos faktai

Gimiau 1993 m. balandžio 9 d. Gargžduose. Čia gyvenu ir dabar.

2012 m. baigiau Gargždų „Vaivorykštės“ gimnaziją.

2016 m. Vilniaus universitete įgijau bakalauro laipsnį socialinės politikos srityje.

2020 m. Vilniaus universitete įgijau komunikacijos mokslų magistro laipsnį.

Nuo 2017 m. iki 2020 m. dirbau Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijoje, Ryšių su visuomene skyriaus vyriausiuoju specialistu.

Nuo 2020 m. iki 2022 m. birželio 10 d. dirbau Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos Ryšių su visuomene skyriaus patarėju.

Nuo 2019 m. iki 2022 m. birželio buvau Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nariu.

Nuo 2022 m. birželio 27 d. dirbu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju.

„Esu reikalingas savo gimtinei“, – tuo buvau įsitikinęs prieš ketverius metus pirmąkart kandidatuodamas į Klaipėdos rajono savivaldybės tarybą, tuo tikiu ir dabar. Rinkėjų pasitikėjimo dėka tapau jauniausiu Klaipėdos rajono savivaldos istorijoje Tarybos nariu. Tai buvo ypatinga ir be galo išskirtinė patirtis. Tikiuosi, jog ši patirtis bus reikalinga ir naujoje, pavasarį po savivaldos rinkimų startuosiančioje Tarybos kadencijoje.

Tada ir dabar man išlieka svarbiausia neprarasti savo idėjinio nusiteikimo dirbti vietos bendruomenei ir išlaikyti reikšmingus bendražmogiškuosius principus. Juos išsiugdžiau šeimoje, mokydamasis „Vaivorykštės“ gimnazijoje, Gargždų Muzikos mokykloje, studijuodamas Vilniaus universitete socialinės politikos bakalaurą bei įgydamas komunikacijos magistro laipsnį. Būtent studijų kryptys, ilgametė patirtis dirbant Žemės ūkio ministerijoje, mano visuomeninė ir savanoriška veikla formavo realų požiūrį į vietos bendruomenės socialinę aplinką. O mano bendruomenė visada bus pirmiausia VISAS Klaipėdos rajonas. Šiandien čia gyvenu ir dirbu. Noriu ir ateityje dirbti, bei būti aktyvus savivaldos stiprėjimo demokratinėje visuomenėje dalyvis.

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2022 m. birželio mėnesį vieningai balsavo už mano kandidatūrą skiriant Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju. Manimi pasitikėjo ir delegavo į šią poziciją Klaipėdos rajono savivaldybės meras Bronius Markauskas ir Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos LVŽS frakcija. Tad apsisprendimas eiti su šia komanda į naujus savivaldos rinkimus buvo natūrali mūsų bendro darbo Taryboje tąsa per pastaruosius 4 metus.

Tikiuosi, kad 2023 m kovo 5 d. balsuodami savivaldos rinkimuose Klaipėdos rajono rinkėjai pasitikės, jog ir jaunos galvos, veržli energija, modernus požiūris bei atsakingai sukauptos kompetencijos nepamaišys kuriant Klaipėdos rajono bendruomenės gerovę.

Nes man rūpi!