Virgina Asnauskienė

Virgina Asnauskienė
Virgina Asnauskienė

Gimiau 1956 m. balandžio 26 d. Kaliningrado srityje, Rusijoje, kur tėvai dirbo statybų darbuose.

Nuo 1959 m. su šeima pradėjome gyventi Klaipėdos rajone Venckų kaime, kur baigiau pradinę mokyklą, o 1974 m. – Priekulės vidurinę mokyklą.

Mokydamasi aktyviai dalyvavau mokyklos meniniame gyvenime. Teko dalyvauti pirmajame LTV projekte „Dainų dainelė“, kuriame tapau laureate.

1974-aisiais įstojau į LTSR valstybinės konservatorijos solinio dainavimo parengiamuosius kursus ir juos baigiau. Vėliau mokiausi Klaipėdos Stasio Šimkaus aukštesniojoje muzikos mokykloje ir 1980 m. ją baigiau su pagyrimu.

Dar besimokydama dirbau Klaipėdos rajono Lankupių kultūros namuose ir organizavau „Gegužės 1-osios“ kolūkio kultūrinį gyvenimą. 1979 metais, dirbdama kolūkio kultūros namuose, dalyvavau LTV Liaudies muzikos projekte – konkurse ir tapau prizininke.

Nuo 1986 m. dirbu Drevernos kultūros namuose, o nuo 2007 m. – Priekulės kultūros centro Drevernos skyriaus renginių organizatore.

1998 m. baigiau Klaipėdos universitetą ir įgijau edukologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vaikų auklėtojos – pradžios mokyklos mokytojos profesinę kvalifikaciją.

Užauginau tris vaikus. Visi jie sėkmingi ir gyvena savarankiškai.

Veikla etninės kultūros srityje

Organizuoja tradicinius, su pamario krašto etnokultūra susietus renginius:

Žvejų ir kaimo šventes „Ant marių kraštelio“ nuo 1987 m.

Rudens Lygiadienio šventes nuo 2009 m.;

Advento ir Kalėdinius vakarus nuo 1986 m.;

Užgavėnių šventes nuo 1987 m.;

Velykines margučių ridenimo varžytuves ir Gavėnios giedojimus nuo 1989 m.;

įvairius edukacinius Užgavėnių kaukių, mergučių marginimo, tinklų adymo mokymus ir parodomąsias akcijas;

Vadovauja vaikų ir suaugusių meno kolektyvams, kurių repertuarą papildo Mažosios Lietuvos sakytinis ir dainuojamasis folkloras.

Dalyvauja projektinėje veikloje, rašo ir įgyvendina etnokultūros projektus.

Aktyviai dalyvauja Priekulės KC folkloro kolektyvo „Vėlingis“ veikloje.

Dalyvauja įvairiuose kursuose, mokymuose, seminaruose:

  • ,,Kalendorinių švenčių ir apeigų muzikinis folkloras”, 2011 m. birželio 3 d. Nr. 0465;

  • ,,Tarmės šnekamojoje ir rašomojoje kalboje”, 2011 m. gegužės 11 d. Nr. 30;

  • ,,Etnochoreografijos kursai”, 2011 m. balandžio 28 d.;

  • ,,Papročių ir apeigų teatralumas: pažinimas ir sklaida”, 2012 m. gegužės 16 d.; ,,Etnodirbtuvėlių pynė”, 2012 m. birželio 4-6 d.

Apdovanojimai ir pasiekimai

2010-07-10 Seimo narės A. Bilotaitės padėkos raštas už energiją, rengiant kaimo šventes, pamario krašto etnokultūros tradicijų puoselėjimą ir sklaidą, už kūrybiškumą ir atsidavimą savo kraštui ir žmonėms.

2012-07-14 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Priekulės seniūnijos padėkos raštas už visuomeniškumą ir renginių organizavimą.

2013-11-28 Klaipėdos r. savivaldybės Jono Lankučio bibliotekos padėka už dalyvavimą tarmiškų skaitymų šventėje – konkurse.

2014-04-25 Kintų Vydūno kultūros centro padėka už vaikų kolektyvo dalyvavimą Atvelykio šventėje.

2014-04-29 Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro padėka už prizininkų komandos paruošimą etnokultūros projekto „Mūsų lobynai“ varžytuvėse.

2020 m. tapo Mero padėkos vakaro laureate Kultūros kategorijoje už Mažosios Lietuvos krašto tradicijų puoselėjimą ir lietuvininkų kalbos sklaidą šalyje bei už jos ribų.