Violeta Riaukienė: švietimui skiriame didžiulį dėmesį, nes vaikai yra mūsų ateitis

1/6/20235 min read

Net 24-erius metus dirbau mokytoja. Ugdžiau jaunąją kartą, į gyvenimą esu išleidusi šimtus vaikų. Nuo šios srities nenutolau ir tapusi Tarybos nare, dirbdama mero pavaduotoja. Vaikas, šeima, bendruomenė yra mūsų valstybės pamatas. Švietimas – esminis prioritetas ir viena iš svarbiausių mano kuruojamų sričių, tad ir formuojant Savivaldybės biudžetą jam tenka didžiausia lėšų dalis – kone pusė.

Nuosekliai dirbame, kad rajono vaikai gautų kokybiškas ugdymo paslaugas – tvarkoma ugdymo įstaigų infrastruktūra, remontuojami pastatai, pedagogai nuolat semiasi žinių, diegiamos įvairios naujovės, kad būtų galima naudotis pažangiausia įranga ir priemonėmis.

Džiaugiamės augančiu rajonu ir tuo, kad čia kuriasi vis daugiau jaunų šeimų. Tačiau tai kelia ir nemenkų iššūkių norint užtikrinti pakankamą vietų skaičių darželiuose visiems vaikams. Skiriame didžiausią – 250 eurų – dotaciją privačius darželius lankančių vaikų tėvams, tačiau kryptingai planuojame ir Savivaldybės darželių plėtrą.

Mokyklų ir darželių plėtra rajone

Pasidžiaugti tikrai yra kuo. Rugsėjį duris atvėrė nauja mokykla-darželis Jakuose. Čia mokosi ne tik pradinukai, veikia ir dvi ikimokyklinio ugdymo 35 vietų grupės. Metų pabaigoje pradėjo dirbti ir dvi papildomos darželio grupės Slengiuose, šią savaitę atidarytas ir renovuotas Gobergiškės darželis.

Jau pasirašyta sutartis ir dėl Sendvario daugiafunkcio centro statybos, kuriame įsikurs mokykla ir darželis. Duris mokymo įstaiga turėtų atverti 2026 metais, čia įsikurs 12 darželio grupių ir pagrindinė mokykla, kuri priims 550 mokinių. Paskelbtas konkursas naujo lopšelio-darželio Sendvario seniūnijoje, Mazūriškiuose, projektavimui. Čia veiks 8 grupės, kurias galės lankyti 150 vaikų. Statyti darželius planuojame ir Dercekliuose bei Gargžduose.

Statybos darbai prasidės ir Priekulėje – jau pasirašyta sutartis dėl priestato prie I. Simonaitytės gimnazijos statybos. Jame bus įrengtos keturios klasės ir beveik 280 kv. m dydžio aktų salė, kuria galės naudotis ne tik mokyklos, bet ir Priekulės miesto bendruomenė. Bus modernizuojama ir Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija: ugdymo įstaiga bus rekonstruota iš pagrindų – sutvarkyta ne tik išorė, bet atlikti ir vidaus darbai. Taip pat priestatus prie mokyklų esame numatę statyti Plikiuose, Ketvergiuose, ten kur didėja mokinių skaičius. Sporto salės statybą – Dituvos pagrindinėje mokykloje, nes ten taip pat mokinių skaičius kasmet auga.

Atidaryta nauja mokykla Jakuose.

Atidarytas renovuotas Gobergiškės darželis.

Svarbi ne tik infrastruktūra. Svarbios ir mokinių bei mokytojų iniciatyvos

Man, kaip buvusiai pedagogei, labai svarbu ir tai, kad formuojant švietimo politiką, daug dėmesio skirtume ne tik įvairiems infrastruktūros projektams. Pirmą kartą Klaipėdos rajone pirmokai gavo krepšelius su būtiniausiomis kanceliarinėmis priemonėmis. Nuo šiol tokie krepšeliai pirmokams bus dalijami kasmet.

Mums rūpi, kad vaikai į mokyklas, ekskursijas ir edukacijas keliautų saugiais ir techniškai tvarkingais autobusais. Jau šiemet nupirkome du didesnius 32 vietų autobusus ir esame suplanavę kasmet atnaujinti mokyklinių autobusų parką, nuperkant po du naujus.

Antrus metus iš eilės skyrėme finansavimą mokinių iniciatyvų projektams. Pernai ir šiemet pačių mokinių siūlytiems ir išrinktiems projektams įgyvendinti skirta po 19 800 eurų. Šiemet ši suma, Tarybai pritarus, padidinta iki 34 tūkst. eurų ir teikti idėjas galės ne tik 5–12 klasių mokiniai, bet ir trečiokai–ketvirtokai. Vaikai taip mokosi ne tik finansinio raštingumo, bet drauge ugdomas ir pilietiškumas, įsitraukimas į bendruomeninę veiklą.

Visada sakiau ir sakysiu, kad svarbiausia vertybė yra žmogus. Darželiai ir mokyklos – ne tik plytos ir sienos. Būtinos įvairios motyvacijos priemonės. Džiaugiuosi, kad patvirtinome piniginius apdovanojimus geriausių rezultatų dalykinėse olimpiadose, konkursuose, varžybose ir kituose renginiuose mokslo, meno bei sporto srityse pasiekusiems Klaipėdos rajono mokiniams ir juos rengusiems mokytojams. Kasmet tam bus skiriami 5–7 tūkst. eurų.

Turime ir Rajono pedagogų rengimo, perkvalifikavimo, jaunųjų pedagogų pritraukimo ir mokytojo profesijos prestižo didinimo tvarkos aprašą. Jame numatytos priemonės padės efektyviau spręsti pedagogų trūkumo klausimą, nes vien tik kelionių išlaidų kompensavimo atvykimui į darbą nebepakanka.

Labai svarbus ir vaikų saugumas bei užimtumas po pamokų. Klaipėdos rajonas pasiruošęs užtikrinti kokybišką vaikų užimtumą: esant poreikiui laiką po pamokų jie gali leisti pailgintose dienos grupėse, vaikų dienos centruose, visos dienos mokyklose arba keliauti į iš dalies valstybės finansuojamus neformalaus ugdymo būrelius. Džiaugiuosi, kad šiemet atidarėme dar vieną Visos dienos mokyklos grupę Daukšaičiuose.

Čia vaikai gali paruošti namų darbus, naudotis kompiuteriu, dalyvauti edukacijose bei kituose užsiėmimuose ir, žinoma, bendrauti vieni su kitais. Į naujas, suremontuotas ir erdvias patalpas persikėlė ir Priekulės vaikų dienos centras. Dar planuojame Visos dienos mokyklos grupę steigti Kretingalėje ir ten, kur atsiras realus poreikis.

Dedame visas pastangas, kad mūsų mokiniams būtų sudaromos visos sąlygos ugdytis emociškai ir fiziškai pritaikytose patalpose. Esame pasirengę ir pasitvirtinę Klaipėdos rajono savivaldybės įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui priemonių planą, kuris leis užtikrinti kokybišką švietimą ir sudarys galimybę nuo 2024 metų kiekvienam vaikui mokytis drauge su savo bendraamžiais jam artimiausioje švietimo įstaigoje, teikiant reikalingą pagalbą. Daug dėmesio bus skiriama švietimo pagalbos specialistams ir mokytojo padėjėjams ir kt.

Pasirašyta sutartis dėl priestato statybos prie Priekulės I. Simonaitytės gimnazijos. 

Suprojektuotas naujas darželis Gargžduose, kuriame bus ugdoma 220 vaikų. 

LVŽS – tai jėga, kuri gali padaryti dar daugiau

Vicemerės pareigas einu septintus metus, daugiau nei dešimtmetį esu rajono Tarybos narė, daugiau nei 25-erius metus gyvenu Priekulėje, todėl rajono gyventojų problemos man gerai žinomos.

Daug kartų teko lankytis seniūnijose, bendrauti su gyventojais, kartu su jais spręsti iškilusias problemas.

Kandidatuoju į Klaipėdos rajono Tarybą, nes per tuos metus įgijau darbo savivaldoje patirties, žinau ir galiu tinkamai atstovauti rajono gyventojams. Siekti, kad aktualios problemos būtų sprendžiamos greičiau ir efektyviau. Juo labiau, kad per pastaruosius metus išjudėjo labai reikalingi rajonui projektai, pradėti svarbūs darbai ir noriu, kad jie būtų tęsiami, pradedami ir nauji, kurie leistų rajonui sparčiai vystytis.

Tarnystė žmogui ir bendruomenei, pagarba, atsakomybė ir žmogiškumas – man svarbiausi dalykai, be kurių neįsivaizduoju savivaldos. Būti su žmonėmis ir tarp žmonių, atstovauti viešam interesui ir jį ginti. Tik dalyvaudama savivaldos procesuose, galiu prisidėti, kad Klaipėdos rajonas taptų geriausia vieta gyventi, dirbti, kurti ir investuoti.

Kodėl su LVŽS komanda? Todėl, kad tai komanda, su kuria matau ilgalaikę perspektyvą, kad galėtume įgyvendinti užsibrėžtus tikslus. Esu komandoje su tais, kuriems rūpi žmonės, rūpi kiekvienos seniūnijos gyventojai, rūpi viso rajono ateitis.

Su šia komanda savo žinių ir patirties potencialą galiu išnaudoti rajono labui. Manau, kad mano asmeninė ir profesinė patirtis gali būti naudinga, sprendžiant gyventojų problemas, dirbant rajono Taryboje. Kviečiu visus ateiti į rinkimus, balsuoti ir išrinkti tuos, kuriems rūpi kiekvienas žmogus ir visas rajonas.