Violeta Riaukienė

Tarnavimas žmogui ir bendruomenei, pagarba kiekvienam, atsakomybė ir žmogiškumas man svarbiausi dalykai, be kurių neįsivaizduoju savivaldos. Kaip ir 2011 metais, kai pirmą kartą dalyvavau savivaldos rinkimuose, taip ir dabar, man svarbiausios vertybės yra žmogiškumas ir dėmesys kiekvienam žmogui, senam ar jaunam. Priekulėje su šeima gyvename nuo 2006 metų, prieš dešimtmetį pasistatėme namus šalia Priekulės, Gropiškių kaime, todėl rajono gyventojų problemos man gerai žinomos. Per tuos metus daug kartų teko lankytis visose seniūnijose, bendrauti su gyventojais, kartu su jais spręsti iškilusius klausimus.

Taryboje dirbu daugiau nei dešimtį metų, vicemerės pareigas einu septynerius. Net 24 metus dirbau mokytoja, ugdžiau jaunąją kartą, į gyvenimą išleidau šimtus vaikų. Nuo šios srities nenutolau ir dabar. Viena iš mano kuruojamų sričių – švietimas. Formuojant savivaldybės biudžetą, jam tenka didžiausia dalis, beveik pusė. Daug dirbame, kad rajono vaikai gautų kokybiškas paslaugas, būtų sudarytos visos ugdymui reikalingos sąlygos, diegiamos naujovės, kad vaikai galėtų naudotis pažangiausia įranga ir priemonėmis. Didelį dėmesį skyrėme vaikų užimtumui po pamokų, įsteigti vaikų dienos centrai, atidaryta nauja visos dienos mokyklos grupė Daukšaičiuose, planuojama ir Kretingalėje, ir ten kur bus poreikis.

Pokyčių per pastaruosius ketverius metus tikrai daug, statomi ir renovuojami mokslo, sporto, kultūros pastatai, renovuojami ir statomi nauji vaikų darželiai, asfaltuojamos gatvės ir tvarkomi šaligatviai, viešosios rajono erdvės, parkai, pradėtas apšvietimo modernizavimas ir kt.

Per tuos metus įgijau dar daugiau darbo savivaldoje patirties, žinau ir galiu tinkamai atstovauti rajono gyventojams. Siekti, kad aktualios problemos būtų sprendžiamos greičiau ir efektyviau. Juo labiau, kad per pastaruosius metus išjudėjo labai reikalingi rajonui projektai Gargžduose, Priekulėje, Slengiuose, Endriejave ir kitose rajono gyvenvietėse. Noriu, kad jie būtų tęsiami ir pradedami suplanuoti nauji, kurie leistų rajonui sparčiai vystytis. Su LVŽS komanda matau ilgalaikę perspektyvą, su kuria galėtume įgyvendinti užsibrėžtus tikslus. Tai komanda, kuri turi idėjų ir kompetencijų, o svarbiausia - tai žmonės, kuriems rūpi viso rajono ateitis. Noriu, kad mūsų rajone būtų geriausia, gyventi, dirbti, kurti ir ilsėtis.

Biografijos faktai

Gimiau 1969 m. rugpjūčio 20 d. Spengių kaime, Šilutės rajone. Jau daugiau nei 25 metus gyvenu Klaipėdos rajone, Priekulės seniūnijoje.

Vidurinę mokyklą baigiau Stoniškiuose, Šilutės rajone.

1991 m. Šiaulių pedagoginiame institute baigiau pradinio mokymo pedagogiką ir metodiką.

Tuomet grįžau dirbti pradinių klasių mokytoja į savo buvusią mokyklą – Stoniškių vidurinę, kur mokiau vaikus iki 1996 m.

1996 m. pradėjau dirbti Klaipėdos rajone – Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijoje, kur pradinių klasių vyr. mokytoja buvau iki 2015 m.

Jau tris kadencijas, nuo 2011-ųjų metų, esu Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos narė.

2015−2019 m. ir nuo 2019 m. iki 2021 m. balandžio 30 d. dirbau Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotoja.

Nuo 2021 m. lapkričio 8 d. iki 2022 m. balandžio 27 d. dirbau Šilutės rajono savivaldybės Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausiąja specialiste.

Nuo 2022 m. gegužės 30 d. iki dabar esu Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotoja.

Nuo 2017 m. esu Priekulės Šv. Antano Paduviečio parapijos Caritas vadovė.

Pomėgiai

Gamta, psichologija, skaitymas, laisvalaikiu taip pat domiuosi landšafto dizainu, ekologine augalininkyste, mėgstu eksperimentuoti virtuvėje, gamindama maistą, kurti dekoracijas, myliu gyvūnus, daug laiko skiriu savanorystei, dalyvavimui bendruomenės veikloje.