Vida Riaukienė

Vida Riaukienė
Vida Riaukienė

Gimiau 1961 m. Brožių km. Klaipėdos raj.

Baigiau Veiviržėnų vidurinę mokyklą, vėliau – 14-ą Klaipėdos profesinę mokyklą, kur įgijau maisto operatorės specialybę . Š

iuo metu dirbu Brožių bendruomenės virtuvės vadove.

Taip pat esu Brožių bendruomenės pirmininkė bei Brožių seniūnaitė, Vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ valdybos narė.

Kartu su vyru Stasiu užauginome tris vaikus – Andrių, Ingą ir Gediminą, džiaugiamės trimis anūkais.

Mėgstu projektinę veiklą, gaminti maistą, žiūrėti filmus, spektaklius.

Svarbiausia man yra pareiga, bendrystė, tarpusavio supratimas. Noriu, kad jaunimas grįžtų gyventi į Brožius ir į Klaipėdos rajoną.