Rima Leonauskienė: sveikata yra vertybė

2/6/20233 min read

Jau kelis mėnesius dirbu Klaipėdos rajono taryboje, o mano profesinė veikla jau daug metų susieta su sveikata, esu visuomenės sveikatos specialistė. Tai svarbi sritis, nes ne veltui sakoma, kad sveikame kūne – sveika siela.

Mano darbo sfera labai plati. Skatinti sveiką gyvenseną nuo darželio iki garbingos senatvės. Taip pat konsultuoju žmones su įvairiomis priklausomybėmis ir esu licencijuota specialistė vesti privalomuosius pirmosios pagalbos, higienos bei alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus organizmui mokymus. Tikiuosi, kad daugelis mane pažįsta ir yra dalyvavę mokymuose, paskaitose ar gavę konsultaciją.

Lietuvoje sveikatos apsaugos sistema yra nuolat pertvarkoma. Nebūtų nieko keista, jei, įgyvendinant naujus planus, nebūtų griaunama tai, kas sukurta. Blogai, kad visa Lietuva negali gydytis universitetų ligoninėse, kad gyvenančiam kaime arba mažame mieste eiliniam piliečiui medicinos pagalba tapo sunkiai prieinamu prabangos dalyku. Turime tai keisti, todėl privalome, vykdant sveikatos priežiūros įstaigų tinklo bei paslaugų pertvarkos pokyčius, užtikrinti bazinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimą savo savivaldybės gyventojams. Reikia atnaujinti įstaigą ir medicininę įrangą.

Pokyčiai būtini, kad visuomenė būtų sveikesnė

Pokyčių reikia ir sveikatos priežiūros organizavimo sistemai. Plėtoti sveikatos infrastruktūrą ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, saugą, prieinamumą ir į pacientą orientuotą sveikatos priežiūrą. Manau, kad reikia stiprinti pirminės sveikatos priežiūros komandas, sudarant paskatas į šeimos gydytojo komandą įtraukti daugiau slaugytojų, kineziterapeutų, burnos higienistų, gyvensenos medicinos specialistų ir kt., kad būtų efektyviau vykdomos sveikatos patikros programos, padedama koreguoti gyvensena. Tikiuosi glaudaus bendradarbiavimo su šeimos gydytojų komanda valdant Klaipėdos rajono gyventojų lėtines neinfekcines ligas. Vienu iš pagrindinių pirminės sveikatos priežiūros stebėsenos rodiklių turėtų būti išvengiamų hospitalizacijų skaičiaus mažėjimas.

Bet sveikata tik nedidele dalimi priklauso nuo tradicinės sveikatos priežiūros sistemos. Daug didesnę įtaką žmogaus sveikatai turi paties žmogaus elgsena, žalingų ar sveikatą tausojančių įpročių buvimas, aplinkos tarša, fiziniam aktyvumui palanki infrastruktūra, sveikatai palankus maistas. Pritariu tam, kad reikia diegti sveikatai palankios mitybos principus ugdymo įstaigose.

Manau, kad sveikatai palankaus maisto gamybos turėtų būti mokoma technologijų pamokose, nes tik išmokus tokį maistą pasigaminti atsiranda tikimybė, kad jis taps šeimų sveiko gyvenimo įpročiu. Taip pat ir pačiose ugdymo įstaigose maistas privalo būti palankus sveikatai. Kiekvienoje ugdymo įstaigoje turi būti diegiami atsakingo maisto naudojimo, nešvaistymo ir kiti principai, kuriuos padeda įgyvendinti „švediško stalo“ pavyzdžiu grįstas maitinimo organizavimas. Tikiuosi, kad Klaipėdos rajono ugdymo įstaigose tai bus įgyvendinta.

Kodėl aš esu LŽVS komandoje ir kandidatuoju į Savivaldybės tarybą?

Dalyvauju savivaldos rinkimuose, nes noriu prisidėti prie sveikatos politikos įgyvendinimo savivaldybėje. Manau, kad mano nuostatos atitinka Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos politinę veiklą, kuri grindžiama vertybine politika – gerovės visiems Lietuvos žmonėms siekimu, tradicinės šeimos, lietuvybės, kultūros tradicijų, gamtos puoselėjimu. LVŽS, priešingai nei dabar valdančiojoje daugumoje esančios partijos, pabrėžia tradicinę šeimą, kuriai valstybė turi užtikrinti visus reikiamus resursus vystytis ir augti, mokytis ir dirbti, būti sveikiems ir saugiems, gyventi švarioje aplinkoje.

LVŽS yra tvirtai įsitikinusi, jog tam, kad valstybė būtų stipri, būtina įtvirtinti pamatinį gėrį – saugoti žmogaus gyvybę ir sveikatą, užtikrinti tvarų sambūvį su gamta, puoselėti darnią šeimą ir bendruomenę, kurti tvarią ekonominę ir skaidrią politinę aplinką. Pati esu mama, todėl mano pagrindinės vertybės – šeima ir vaikai. O ir pats gyvenimas man yra vertybė. Tai mano sukurtas gyvenimas, kuris aprėpia tiek materialius dalykus, tiek dvasinius. Taip pat ir mano nuostatos, kuriomis vadovaujuosi gyvenime.

Prašau kreiptis į mane visais sveikatos stiprinimo klausimais. Visada suteiksiu konsultaciją, o visus Klaipėdos rajono gyventojus kviečiu dalyvauti Klaipėdos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro renginiuose.

Baigti noriu citata – „Sveikata taip pranoksta visas kitas gyvenimo gėrybes, kad visai sveikas skurdžius yra laimingesnis už ligotą karalių“ (A. Šopenhaueris).